ČO JE TO HONTFEST ?

HONTFEST nie je obyčajný festival. Je to kresťanský festival zameraný na prinášanie atmosféry neba medzi ľudí – túžime, aby ľudia zažívali nebo už tu, na zemi, tak, ako sa aj modlíme: „ako v nebi, tak i na zemi“. Chceme ľuďom priblížiť Boha cez hudbu, tance, divadelné scénky, svedectvá, rôzne zábavné a duchovné aktivity. Hodláme k ľuďom prinášať Boha ako toho, ktorý je milosrdný, ako toho, ktorý prináša radosť, lásku, pokoj, uzdravenie a spásu. Usilujeme sa o uzdravené vzťahy, zdravé rodiny, mestá a dediny pokoja a lásky. Želáme si vytvárať jednotu s rôznymi vyznaniami a denomináciami a takto spoločne budovať Božie kráľovstvo.

Hontfest sa oplatí navštíviť nielen pre hudbu, diskusie a celkovú atmosféru. Ponúka oveľa viac. Je šancou pre mladých i starších, jednotlivcov i rodiny, aby zažili radosť, lásku, pokoj, nádej. Je príležitosťou na kultúrne a duchovné pozdvihnutie celého regiónu Hont.

Minulé ročníky

Fotogaléria z Hontfestu 2016

Hontfest 2016 „highlights“

Fotogaléria z Hontfestu 2017

„Toto je Hontfest“ (vlog)

Spoločenstvá

Aby dotyk neba v nás nebol iba jednodňovou „Hontfest“ záležitosťou, ale aby sme vytrvali, ďalej nasledovali Boha, zakúšali jeho lásku a milosť po celý rok, spoločne sa zdieľali s ostatnými – povzbudzujeme Ťa k tomu, aby si si našiel(la) svoje spoločenstvo, kde nájdeš domov a prijatie. Spoločenstvo ti pomôže k ďalšiemu formovaniu, budovaniu zdravých medziľudských vzťahov, povzbudí ťa v ťažkých časoch a hlavne ti môže pomôcť udržať stály vzťah s Bohom.
Aby sme Ti s výberom spoločenstva pomohli, pripravili sme zoznam niekoľkých, ktoré odporúčame:

SPOLOČENSTVO SION – TERANY

Katolícke, multigeneračné spoločenstvo, ktoré vzišlo z viacerých farností Hontu. Cieľom spoločenstva je tvoriť jednotu medzi generáciami a prinášať nebo do každej oblasti nášho života, aby bolo naším konceptom, ktorý chceme dostať do našich životov a podľa neho žiť a napredovať. V spoločenstve chceme vytvoriť bezpečné prostredie pre každého jednotlivca, kde každý môže prísť taký, aký je – bez „masky“. Na otvorených stretnutiach sú dvere otvorené ľuďom zo všetkých denominácií.

Otvorené stretnutia: každý druhý týždeň v sobotu o 19:00 (cez leto 20:00), pričom sa striedajú chválové stretnutia (Chvály HONT), filmové stretnutia (Sion CINEMA) a dni spoločenstva.

Viac info: sion.family / facebook.com/SpolocenstvoSion

Kontakt:  sion@sion.family

Dominik Belica: 0904 343 305, dominik.belica@gmail.com
Peter Kováč: 0905 134 423, pepekovac@gmail.com

SPOLOČENSTVO SP – SLIAČ

Je spoločenstvom mladých ľudí, ktorí svojím srdcom túžia hľadať Božiu tvár, šíriť Jeho posolstvo a oslavovať Kráľa Kráľov.

Stretnutia: Pravidelné otvorené stretnutia sa konajú každú nedeľu o 16:00 v kine Hron v Sliači a raz mesačne otvorené modlitebné stretnutie „Zlomení“ v kine Hron v Sliači.   

Facebook: facebook.com/spolocenstvosp

Viac info: www.spolocenstvosp.sk

Kontakt: spolocenstvosp@spolocenstvosp.sk

SPOLOČENSTVO DOMADICE

Katolícke spoločenstvo pri farnosti Santovka. Túžime po prebudení v našej farnosti, po živej viere v Boha pre každého. Túžime vidieť ako On rastie a nás ubúda.

Stretnutia: každý piatok – malé stretká. Každý druhý piatok v mesiaci – otvorené stretko v kostole v Domadiciach (Adorácia pri vyloženej sviatosti oltárnej)

Kontakt:  Alena Kaszanyoczká 0910 538 068, jakubikova.alena@centrum.sk

ZBOR VYŠKOVCE

Ekumenické stretnutia veriacich v Ježiša Krista pod vedením pastora Petra Kováčika.

Stretnutia: každú sobotu o 13:00.

Kontakt: Peter Kováčik: 0902 083 182

SPOLOČENSTVO DUCHA SVÄTÉHO – LEVICE

Katolícke spoločenstvo pri farnosti Zoslania Ducha Svätého v Leviciach zoskupujúce ľudí rôzneho veku a stavu. Túžime rásť v slobode a identite Božích detí a chceme prinášať radosť, svedectvo živej viery a oheň Ducha Svätého druhým, do farnosti a do každej oblasti nášho života.

Stretnutia: pravidelné stretká 3x do mesiaca, vždy v nedeľu o 16:00h v pastoračnom centre.

Kontakt: martina.fauma.v@gmail.com

Martina Vraželová0915 956 185

SPOLOČENSTVO DEEP WELL – LEVICE

Katolícke spoločenstvo mladých ľudí z Levíc a okolia, túžiacich prehlbovať svoj vzťah s Bohom v láske a prinášať túto skúsenosť všetkým, ktorí sú smädní po životnom štýle so zmyslom, naplnením a cieľom v Ňom. Raz v mesiaci sa koná mládežnicka sv. omša v kostole zoslania Ducha Svätého na Rybníkoch III.

Stretnutia: každú sobotu o 19:45. Mladšia skupinka „Kinder Deep Well“ sa stretáva každy piatok o 19:45.

Kontakt: spolocenstvodeepwell@gmail.com

Radoslav Gellen: 0902 792 393    

SPOLOČENSTVO SHEKINAH – BANSKÁ BYSTRICA

Víziou spoločenstva Shekinah je spolupracovať na misijnej a pastoračnej činnosti redemptoristov a byť znamením Božieho kráľovstva a jeho prítomnosti vo svete, aby biedni a opustení mohli počuť Otcov hlas a zakúsiť lásku Ježiša Vykupiteľa rozliatu do našich sŕdc prostredníctvom Ducha Svätého.

Stretnutia: každú stredu o 19:00 na fare v Radvani. Každú poslednú stredu v mesiaci o 19:00 vo farskom kostole v Radvani

Facebook: facebook.com/spolocenstvoshekinah

SPOLOČENSTVO PIAR – PRIEVIDZA

Spoločenstvo Piar tvorí skupina mladých a dynamických ľudí, ktorí sa pravidelne stretávajú, pretože keď spoznali Boha, nastala v ich živote radikálna zmena. Možno ani Ty nie si až tak spokojný so svojim životom a je na čase s tým niečo urobiť. Hľadáš pravé priateľstvá? Nechceš byť vo voľnom čase sám? Už teraz sa na Teba tešíme

Facebook: facebook.com/groups/spolocenstvopiar

Viac info: http://www.piar.sk/

Kontakt: spolocenstvo@piar.sk

Aj ja pomáham tvoriť Čosi nové!

Ďakujeme, že ste sa rozhodli byť súčasťou zmeny na Honte. Keďže chceme, aby na Hontfest mohol každý prísť úplne zadarmo, hľadáme finančných podporovateľov, ktorí nám pomôžu s pokrytím výdavkov na celý festival. Ak ste sa rozhodli finančne nás podporiť a nechcete to urobiť v skrytosti a anonymne, prosím vyplňte tento formulár: Na základe výšky vašej podpory, sme si pre každého jedného z vás pripravili malý darček a pozornosť.

Pri platbe je dôležité do poznámky uviesť: Hontfest podpora

IBAN:

SK 7983300000002501577261

Týmto dávam dobrovoľne výslovný súhlas v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (daľej len "zákon") na spracovanie údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska a email pre účely spracovania súvisiace s organizáciou Hontfestu 2019. Súhlas udeľujem do 31.12.2019. Po tomto termíne môžu byť tieto údaje použité v upravenej forme len na účely štatistiky a evidencie.
kontakt na organizátorov

Festival organizuje OZ SPOLOČENSTVO SION pod záštitou FARNOSTI TERANY

Spoločenstvo SION

0904 343 305 (Dominik Belica)