3. ročník

HONTFEST 2018 1.9.2018 Amfiteáter Dudince

ČO JE TO HONTFEST ?

HONTFEST nie je obyčajný festival. Je to kresťanský festival zameraný na prinášanie atmosféry neba medzi ľudí – túžime, aby ľudia zažívali nebo už tu, na zemi, tak, ako sa aj modlíme: „ako v nebi, tak i na zemi“. Chceme ľuďom priblížiť Boha cez hudbu, tance, divadelné scénky, svedectvá, rôzne zábavné a duchovné aktivity. Hodláme k ľuďom prinášať Boha ako toho, ktorý je milosrdný, ako toho, ktorý prináša radosť, lásku, pokoj, uzdravenie a spásu. Usilujeme sa o uzdravené vzťahy, zdravé rodiny, mestá a dediny pokoja a lásky. Želáme si vytvárať jednotu s rôznymi vyznaniami a denomináciami a takto spoločne budovať Božie kráľovstvo.

Hontfest sa oplatí navštíviť nielen pre hudbu, diskusie a celkovú atmosféru. Ponúka oveľa viac. Je šancou pre mladých i starších, jednotlivcov i rodiny, aby zažili radosť, lásku, pokoj, nádej. Je príležitosťou na kultúrne a duchovné pozdvihnutie celého regiónu Hont.

PREDBEŽNÝ

14:00 – 22:30

14:10 – LCH LIVE!

15:10 – Kapucíni

16:25 – Dominika Gurbaľová

17:45 – Tretí deň

18:50 – Timothy

20:15 – ESPÉ

21:30 – Dávid Bílek

 

15:15 – 21:00

TÉMY:

15:15 – Úspešní kresťania

16:30 – Manželstvo – misia možná

18:00 – Kresťania v komunizme

19:30 – Boh zázrakov

 

 

 

 

13:00 – 20:00 PRE DETI

SPOVEDNÁ SLUŽBA

MODLITBY PRÍHOVORU

OBČERSTVENIE

KRESŤANSKÁ LITERATÚRA

SUVENÍRY

DARČEKY

Zmena programu vyhradená!

 

Hontfest 2018 - účinkujúci

 

 

LCH LIVE

LCH LIVE

chválova kapela

Našou túžbou je prinášať vôňu uctievania a chvály ktorá sa páči Otcovi na akomkoľvek mieste. Cieľove publikum máme pomerne jasne definované – je to Boh, On jediný je schopný nás počúvať stále. Našou víziou a túžbou sú prorocké chvály, a ich rozrastanie sa všade…

LCH LIVE

chválova kapela

Timothy

Timothy

worshipová kapela

Timothy je pre nás viac ako kapela. Je to misia a poslanie ako spájať Božie veci nadštandardným spôsobom a budovať jednotu v našej krajine. Už mnoho rokov snívame sen o prebudení (nielen) v našom národe! Nechceme o našom Bohu iba hovoriť, ale chceme Ho aj osobne poznať!

Timothy

worshipová kapela

Kapucíni

Kapucíni

gospelová skupina

Vo svojej tvorbe mixujú gospel s rytmickým boogie či blues rockom a to všetko so silným spirituálnym posolstvom. Existencia zoskupenia okolo rehoľných bratov kapucínov a hudobníka Stanleyho sa datuje do roku 1991. Koncom roka 2016 sa Stanley pobral do inej dimenzie.

Kapucíni

gospelová skupina

Dominika Gurbaľová

Dominika Gurbaľová

worshipová a gospelová speváčka

Worshipová a gospelová speváčka Dominika Gurbaľová z Košíc je známa zo spolupráce s Timothy, Ľudkou Koščovou, Poeticou musicou a ďalšími.  Vydala svoj debutový album V srdci mi znie. 

Dominika Gurbaľová

worshipová a gospelová speváčka

Tretí deň

Tretí deň

kresťanská kapela

Tretí deň hudbu nechápe ako cieľ, ale ako prostriedok na oslavu živého Boha. Počas 20-tich rokov koncertovania sa snažia k Bohu privádzať nielen mladú generáciu. Hudba dokáže osloviť konzervatívnejších poslucháčov, ale i bažiacich po energických chválových skladbách.

Tretí deň

kresťanská kapela

ESPÉ

ESPÉ

worshipová kapela

Kapela ESPÉ vychádza zo Spoločenstva SP, ktoré je jej domovom a duchovnou rodinou. Túžime vidieť rodiny, spoločenstvá, mestá a národy premenené Božou láskou skrze autentickú chválu kamkoľvek ideme. Kapela ESPÉ je skupina priateľov s hlbokými vzťahmi, ktorí milujú Boha.

ESPÉ

worshipová kapela

Dávid Bílek

Dávid Bílek

ONEMAN GUITAR SHOW

Hudobník Dávid Bílek sa stal dvojnásobným absolútnym majstrom Slovenských konzervatórií v hre na klasickú gitaru v rokoch 2014 a 2016, víťazom projektu Viva Musica 2017. Aktuálne študuje klasickú gitaru na prestížnej škole JAMU v Brne.

Dávid Bílek

ONEMAN GUITAR SHOW

Pavol Strežo

Pavol Strežo

hlavný rečník

Paľo je jeden z vedúcich Spoločenstva Novej Evanjelizácie (SNE). Po vysokej škole dva a pol roka pracoval v Spoločenstve pri Dóme sv. Martina ako manažér Infocentra a šéfredaktor časopisu Nahlas. Od roku 2009 pracuje naplno v SNE, ktoré založilo centrum pre rodinu - Aktivcentrum.

Pavol Strežo

hlavný rečník

Minulé ročníky

Fotogaléria z Hontfestu 2016

Hontfest 2016 „highlights“

Fotogaléria z Hontfestu 2017

„Toto je Hontfest“ (vlog)

Spoločenstvá

Aby dotyk neba v nás nebol iba jednodňovou „Hontfest“ záležitosťou, ale aby sme vytrvali, ďalej nasledovali Boha, zakúšali jeho lásku a milosť po celý rok, spoločne sa zdieľali s ostatnými – povzbudzujeme Ťa k tomu, aby si si našiel(la) svoje spoločenstvo, kde nájdeš domov a prijatie. Spoločenstvo ti pomôže k ďalšiemu formovaniu, budovaniu zdravých medziľudských vzťahov, povzbudí ťa v ťažkých časoch a hlavne ti môže pomôcť udržať stály vzťah s Bohom.
Aby sme Ti s výberom spoločenstva pomohli, pripravili sme zoznam niekoľkých, ktoré odporúčame:

SPOLOČENSTVO SION – TERANY

Katolícke, multigeneračné spoločenstvo, ktoré vzišlo z viacerých farností Hontu. Cieľom spoločenstva je tvoriť jednotu medzi generáciami a prinášať nebo do každej oblasti nášho života, aby bolo naším konceptom, ktorý chceme dostať do našich životov a podľa neho žiť a napredovať. V spoločenstve chceme vytvoriť bezpečné prostredie pre každého jednotlivca, kde každý môže prísť taký, aký je – bez „masky“. Na otvorených stretnutiach sú dvere otvorené ľuďom zo všetkých denominácií.

Otvorené stretnutia: každý druhý týždeň v sobotu o 19:00 (cez leto 20:00), pričom sa striedajú chválové stretnutia (Chvály HONT), filmové stretnutia (Sion CINEMA) a dni spoločenstva.

Viac info: sion.family / facebook.com/SpolocenstvoSion

Kontakt:  sion@sion.family

Dominik Belica: 0904 343 305, dominik.belica@gmail.com
Peter Kováč: 0905 134 423, pepekovac@gmail.com

SPOLOČENSTVO SP – SLIAČ

Je spoločenstvom mladých ľudí, ktorí svojím srdcom túžia hľadať Božiu tvár, šíriť Jeho posolstvo a oslavovať Kráľa Kráľov.

Stretnutia: Pravidelné otvorené stretnutia sa konajú každú nedeľu o 16:00 v kine Hron v Sliači a raz mesačne otvorené modlitebné stretnutie „Zlomení“ v kine Hron v Sliači.   

Facebook: facebook.com/spolocenstvosp

Viac info: www.spolocenstvosp.sk

Kontakt: spolocenstvosp@spolocenstvosp.sk

SPOLOČENSTVO DOMADICE

Katolícke spoločenstvo pri farnosti Santovka. Túžime po prebudení v našej farnosti, po živej viere v Boha pre každého. Túžime vidieť ako On rastie a nás ubúda.

Stretnutia: každý piatok – malé stretká. Každý druhý piatok v mesiaci – otvorené stretko v kostole v Domadiciach (Adorácia pri vyloženej sviatosti oltárnej)

Kontakt:  Alena Kaszanyoczká 0910 538 068, jakubikova.alena@centrum.sk

ZBOR VYŠKOVCE

Ekumenické stretnutia veriacich v Ježiša Krista pod vedením pastora Petra Kováčika.

Stretnutia: každú sobotu o 13:00.

Kontakt: Peter Kováčik: 0902 083 182

SPOLOČENSTVO DUCHA SVÄTÉHO – LEVICE

Katolícke spoločenstvo pri farnosti Zoslania Ducha Svätého v Leviciach zoskupujúce ľudí rôzneho veku a stavu. Túžime rásť v slobode a identite Božích detí a chceme prinášať radosť, svedectvo živej viery a oheň Ducha Svätého druhým, do farnosti a do každej oblasti nášho života.

Stretnutia: pravidelné stretká 3x do mesiaca, vždy v nedeľu o 16:00h v pastoračnom centre.

Kontakt: martina.fauma.v@gmail.com

Martina Vraželová0915 956 185

SPOLOČENSTVO DEEP WELL – LEVICE

Katolícke spoločenstvo mladých ľudí z Levíc a okolia, túžiacich prehlbovať svoj vzťah s Bohom v láske a prinášať túto skúsenosť všetkým, ktorí sú smädní po životnom štýle so zmyslom, naplnením a cieľom v Ňom. Raz v mesiaci sa koná mládežnicka sv. omša v kostole zoslania Ducha Svätého na Rybníkoch III.

Stretnutia: každú sobotu o 19:45. Mladšia skupinka „Kinder Deep Well“ sa stretáva každy piatok o 19:45.

Kontakt: spolocenstvodeepwell@gmail.com

Radoslav Gellen: 0902 792 393    

SPOLOČENSTVO SHEKINAH – BANSKÁ BYSTRICA

Víziou spoločenstva Shekinah je spolupracovať na misijnej a pastoračnej činnosti redemptoristov a byť znamením Božieho kráľovstva a jeho prítomnosti vo svete, aby biedni a opustení mohli počuť Otcov hlas a zakúsiť lásku Ježiša Vykupiteľa rozliatu do našich sŕdc prostredníctvom Ducha Svätého.

Stretnutia: každú stredu o 19:00 na fare v Radvani. Každú poslednú stredu v mesiaci o 19:00 vo farskom kostole v Radvani

Facebook: facebook.com/spolocenstvoshekinah

SPOLOČENSTVO PIAR – PRIEVIDZA

Spoločenstvo Piar tvorí skupina mladých a dynamických ľudí, ktorí sa pravidelne stretávajú, pretože keď spoznali Boha, nastala v ich živote radikálna zmena. Možno ani Ty nie si až tak spokojný so svojim životom a je na čase s tým niečo urobiť. Hľadáš pravé priateľstvá? Nechceš byť vo voľnom čase sám? Už teraz sa na Teba tešíme

Facebook: facebook.com/groups/spolocenstvopiar

Viac info: http://www.piar.sk/

Kontakt: spolocenstvo@piar.sk

Praktické informácie
Ubytovanie pre návštevníkov

Program Hontfestu bude končiť cca 22:30, ak si z ďalej a nemáš sa ako dostať domov, ponúkame ubytovanie.
V prípade záujmu treba vyplniť registračný formulár

doprava pre návštevníkov

Ak máš problém s dopravou na Hontfest, alebo naopak – po skončení Hontfestu domov, ponúkame možnosť využiť naše „Hontfest taxi“, teda dopravu za dobrovoľný príspevok. V prípade záujmu je potrebné zaregistrovať sa cez tento formulár.

kontakt na organizátorov

Festival organizuje SPOLOČENSTVO SION pod záštitou FARNOSTI TERANY
v spolupráci so ZDRUŽENÍM JPK.

Spoločenstvo SION

0904 343 305 (Dominik Belica),
0905 134 423 (Peter Kováč)
pomoc

Zorganizovanie festivalu sa nezaobíde bez financií a keďže chceme voľný vstup, potrebujeme vašu podporu aj v tejto oblasti. Ak sa rozhodnete prispieť na Hontfest finančne, prosíme poslať peniaze na účet:
SK41 8360 5207 0042 0616 9790.

V prípade ak nás chcete podporiť iným spôsobom, ozvite sa nám mailom, alebo telefonicky. Akákoľvek forma podpory je vítaná.

ĎAKUJEME!