ČO JE TO HONTFEST ?

HONTFEST je kresťanský evanjelizačný festival. Našim hlavným cieľom je zjavovať ľudom Boha najlepšie ako vieme. Sprostredkovať im osobné stretnutie so Živým Kristom, skrze hudbu, umenie, samotnú atmosféru, svedectvá, osobný príklad, či diskusiu. Na hlavnom pódiu vystupujú interpreti z celého Slovenska. V diskusnom stane prebiehajú počas trvania festivalu rozhovory na aktuálne témy so zaujímavými hosťami. V areáli festivalu je prítomná aj sekcia, „duchovná zóna“, kde sú k dispozícii naši kňazi, ochotní poslúžiť či už formou spovede alebo osobného rozhovoru. Pre najmenších je vytvorená zóna určená špeciálne pre ich potreby s rôznymi aktivitami a mnoho ďalšieho.

Veríme, že tento festival sa bude dotýkať sŕdc a ľudia budú odchádzať zmenení. Morálne hodnoty, na ktorých je Hontfest postavený, osobná skúsenosť, a zážitky, ktoré návštevníci získajú počas jeho trvania, môžu prispieť k budovaniu zrelého charakteru človeka, a teda, v konečnom dôsledku, k budovaniu lepšej krajiny.

PIAR MUSIC

PIAR MUSIC

Je zoskupenie umelcov, worship hudobníkov, lídrov a skladateľov vychádzajúci zo spoločenstva Piar v Prievidzi. Svojou autentickou chválou chcú, aby aj ostatní zažili, že Boh je ich milujúci Otec, ktorý im preukazuje svoju dobrotu a v Ňom majú nový život.

Brno Worship

Brno Worship

Je spoločenstvo ľudí a študentov v Brne, ktorí túžia vidieť prebudenie vo svojich rodinách, školách, mestách a národoch. Túžia žiť ako rodina a priniesť autentickú chválu. Ich víziou je budovať jednotu Kristovho tela a spoločne pracovať na hľadaní Božieho Kráľovstva.

EGO (Michal Straka)

EGO (Michal Straka)

Michal Straka, známy pod umeleckým menom EGO, je slovenský raper. Na začiatku leta 2012 sa preslávil sviežim hitom „žijeme len raz“, ktorý mnohí z Vás poznajú. Koncom roka 2018 sa zúčastnil podujatia „úsmev ako dar“ kde spolu s kapelou LCH LIVE spojili talenty a tak pomohli tomuto charitatívnemu koncertu.

Dávid Bílek

Dávid Bílek

Hudobník Dávid Bílek sa stal dvojnásobným absolútnym majstrom Slovenských konzervatórií v hre na klasickú gitaru v rokoch 2014 a 2016, víťazom projektu Viva Musica 2017. Aktuálne študuje klasickú gitaru na prestížnej škole JAMU v Brne.

F6

F6

„Naša služba vzišla ešte z pôsobenia Gréckokatolíckeho formačného centra, pre Rómov v Čičave pod vedením o. Martina Mekela. Pri vzniku kapely F6 v marci 2007 sme sa rozhodli, že chceme byť Božími bojovníkmi. Názov F6 preto, vychádza z pasáže Božieho slova, kde sa píše o Božej výzbroji (list Efezanom 6,10-20). “Ich víziou je zmierenie slovenského a rómskeho národa.“

ALIVE

ALIVE

Novinka na Hontfeste. Je to chválová kapela skladajúca sa z mladých žien, ktoré snívajú o novej nádeji nad Českou republikou. Túžia niesť lásku nebeského Otca všade kam pôjdu a všade kam ich zavedie.

Kapucíni

Kapucíni

Vo svojej tvorbe mixujú gospel s rytmickým boogie či blues rockom a to všetko so silným spirituálnym posolstvom. Existencia zoskupenia okolo rehoľných bratov kapucínov a hudobníka Stanleyho sa datuje do roku 1991. Koncom roka 2016 sa Stanley pobral do inej dimenzie.

LCH LIVE

LCH LIVE

Našou túžbou je prinášať vôňu uctievania a chvály, ktorá sa páči Otcovi na akomkoľvek mieste. Cieľove publikum máme pomerne jasne definované – je to Boh, On jediný je schopný nás počúvať stále. Našou víziou a túžbou sú prorocké chvály a ich rozrastanie sa všade.

Adam Dráb Band

Adam Dráb Band

Adam Dráb je mladý interpret z Dudiniec. K hudbe ho viedol a inšpiroval jeho otec, keď mu kúpil k 13tim narodeninám gitaru, z ktorej sa veľmi tešil. Hudba ho robila každým dňom šťastnejším a veselším a vedel že si tento talent, nemôže nechať len pre seba. Začal sprevádzať sväté omše vo farnosti a neskôr začal produkovať svoju vlastnú hudbu. Prednedávnom založili so skvelými ľuďmi kapelu.

HONTFEST 2018 – „Lev z Júdu“

HONTFEST 2017 – „V mene Otca“

Aby dotyk neba v nás nebol iba jednodňovou „Hontfest“ záležitosťou, ale aby sme vytrvali, ďalej nasledovali Boha, zakúšali jeho lásku a milosť po celý rok, spoločne sa zdieľali s ostatnými – povzbudzujeme Ťa k tomu, aby si si našiel(la) svoje spoločenstvo, kde nájdeš domov a prijatie. Spoločenstvo ti pomôže k ďalšiemu formovaniu, budovaniu zdravých medziľudských vzťahov, povzbudí ťa v ťažkých časoch a hlavne ti môže pomôcť udržať stály vzťah s Bohom.
Aby sme Ti s výberom spoločenstva pomohli, pripravili sme zoznam niekoľkých, ktoré odporúčame:

Katolícke, multigeneračné spoločenstvo, ktoré vzišlo z viacerých farností Hontu. Cieľom spoločenstva je tvoriť jednotu medzi generáciami a prinášať nebo do každej oblasti nášho života, aby bolo naším konceptom, ktorý chceme dostať do našich životov a podľa neho žiť a napredovať. V spoločenstve chceme vytvoriť bezpečné prostredie pre každého jednotlivca, kde každý môže prísť taký, aký je – bez „masky“. Na otvorených stretnutiach sú dvere otvorené ľuďom zo všetkých denominácií.

Otvorené stretnutia: Treba sledovať FB a IG, kde je každá verejná udalosť uverejnená a propagovaná.

Viac info: sion.family / facebook.com/SpolocenstvoSion

Kontakt:  sion@sion.family

Dominik Belica: 0904 343 305, dominik.belica@gmail.com

Katolícke spoločenstvo pri farnosti Zoslania Ducha Svätého v Leviciach zoskupujúce ľudí rôzneho veku a stavu. Túžime rásť v slobode a identite Božích detí a chceme prinášať radosť, svedectvo živej viery a oheň Ducha Svätého druhým, do farnosti a do každej oblasti nášho života. Zameriavame sa na chválu a duchovné boje podľa potrieb okolia, cirkvi Slovenska. Chceme byť mostom medzi tradičným a charizmatickým chápaním katolíckej viery ako aj medzi katolíkmi a nekatolíkmi.

Stretnutia: pravidelné stretká 3x do mesiaca, vždy v nedeľu o 16:00h v pastoračnom centre.

Kontakt: martina.fauma.v@gmail.com

Martina Vraželová0915 956 185

Je spoločenstvom mladých ľudí, ktorí svojím srdcom túžia hľadať Božiu tvár, šíriť Jeho posolstvo a oslavovať Kráľa Kráľov.

Stretnutia: Pravidelné otvorené stretnutia sa konajú každú nedeľu o 16:00 v kine Hron v Sliači a raz mesačne otvorené modlitebné stretnutie „Zlomení“ v kine Hron v Sliači.   

Facebook: facebook.com/spolocenstvosp

Viac info: www.spolocenstvosp.sk

Kontakt: spolocenstvosp@spolocenstvosp.sk

Katolícke spoločenstvo mladých ľudí z Levíc a okolia, túžiacich prehlbovať svoj vzťah s Bohom v láske a prinášať túto skúsenosť všetkým, ktorí sú smädní po životnom štýle so zmyslom, naplnením a cieľom v Ňom. Raz v mesiaci sa koná mládežnícka sv. omša v kostole zoslania Ducha Svätého na Rybníkoch III.

Stretnutia: každú sobotu o 19:45. Mladšia skupinka „Kinder Deep Well“ sa stretáva každy piatok o 19:45.

Kontakt: spolocenstvodeepwell@gmail.com

Radoslav Gellen: 0902 792 393  

Katolícke spoločenstvo pri farnosti Santovka. Túžime po prebudení v našej farnosti, po živej viere v Boha pre každého. Túžime vidieť ako On rastie a nás ubúda. Stretnutia:každý piatok – malé stretká. Každý druhý piatok v mesiaci – otvorené stretko v kostole v Domadiciach (Adorácia pri vyloženej sviatosti oltárnej)

Kontakt:  Alena Kaszanyoczká 0910 538 068, jakubikova.alena@centrum.sk

Víziou spoločenstva Shekinah je spolupracovať na misijnej a pastoračnej činnosti redemptoristov a byť znamením Božieho kráľovstva a jeho prítomnosti vo svete, aby biedni a opustení mohli počuť Otcov hlas a zakúsiť lásku Ježiša Vykupiteľa rozliatu do našich sŕdc prostredníctvom Ducha Svätého.

Stretnutia: Každú poslednú stredu v mesiaci o 19:00 vo farskom kostole v Radvani

Facebook: facebook.com/spolocenstvoshekinah

Ekumenické stretnutia veriacich v Ježiša Krista pod vedením pastora Petra Kováčika.

Stretnutia: každú sobotu o 13:00.

Kontakt: Peter Kováčik: 0902 083 182

Stretká mávame vždy v utorok od 17:00 v kaplnke Sv. Vincenta De Paul v DSS – Nádej. Keď býva teplo (letné mesiace) tak bývame v kaplnke Sv. Anny v Krupine. Kontakty: lubomir@herko.sk (0918 607 394), patrik.botlo@gmail.com (0905 107 415)
Spoločenstvo Piar tvorí skupina mladých a dynamických ľudí, ktorí sa pravidelne stretávajú, pretože keď spoznali Boha, nastala v ich živote radikálna zmena. Možno ani Ty nie si až tak spokojný so svojim životom a je na čase s tým niečo urobiť. Hľadáš pravé priateľstvá? Nechceš byť vo voľnom čase sám? Už teraz sa na Teba tešíme.

Facebook: facebook.com/groups/spolocenstvopiar

Viac info: http://www.piar.sk/

Kontakt: spolocenstvo@piar.sk

Program Hontfestu bude končiť cca 23:00, ak si z ďalej a nemáš sa ako dostať domov, ponúkame ubytovanie.
V prípade záujmu treba vyplniť registračný formulár.

Novinkou tohtoročného Hontfestu je STANOVÉ MESTEČKO – možnosť prespať vo vlastnom stane priamo v areáli festivalu.

Aj ja pomáham tvoriť Čosi nové!

Ďakujeme, že ste sa rozhodli byť súčasťou zmeny na Honte. Keďže chceme, aby na Hontfest mohol každý prísť úplne zadarmo, hľadáme finančných podporovateľov, ktorí nám pomôžu s pokrytím výdavkov na celý festival. Ak ste sa rozhodli finančne nás podporiť a nechcete to urobiť v skrytosti a anonymne, prosím vyplňte tento formulár: Na základe výšky vašej podpory, sme si pre každého jedného z vás pripravili malý darček a pozornosť.

Pri platbe je dôležité do poznámky uviesť: Hontfest podpora

IBAN:

SK 7983300000002501577261

Týmto dávam dobrovoľne výslovný súhlas v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (daľej len "zákon") na spracovanie údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska a email pre účely spracovania súvisiace s organizáciou Hontfestu 2019. Súhlas udeľujem do 31.12.2019. Po tomto termíne môžu byť tieto údaje použité v upravenej forme len na účely štatistiky a evidencie.

Festival organizuje OZ SPOLOČENSTVO SION v spolupráci s OZ Bezpodmienečná láska pod záštitou FARNOSTI TERANY

Spoločenstvo SION

0904 343 305 (Dominik Belica)