Revolution Slider Error: Slider with alias intro not found.
Maybe you mean: 'slider2018' or 'HF2020'

ČO JE TO HONTFEST ?

HONTFEST je kresťanský festival zameraný na prinášanie atmosféry neba medzi ľudí – túžime, aby ľudia zažívali nebo už tu, na zemi, tak, ako sa aj modlíme: „ako v nebi, tak i na zemi“. Chceme ľuďom priblížiť Boha cez hudbu, tance, divadelné scénky, svedectvá, rôzne zábavné a duchovné aktivity. Chceme rozhlásiť zo striech, že On je živý! Hodláme k ľuďom prinášať Boha ako toho, ktorý je milosrdný, ako toho, ktorý prináša radosť, lásku, pokoj, uzdravenie a spásu. Usilujeme sa o uzdravené vzťahy, zdravé rodiny, mestá a dediny pokoja a lásky. Želáme si vytvárať jednotu s rôznymi vyznaniami a denomináciami a takto spoločne budovať Božie kráľovstvo.

|15:00 – 23:30|

• 15:15 TIMOTHY

• 16:35 MIŤO BODNÁR a PRIATELIA

• 18:00 BCC WORSHIP

• 19:15 LCH LIVE + F6

• 20:30 o. JÁN BUC

• 22:00 ESPÉ

|15:15 – 20:30|

TÉMY

• 15:15 KRESŤAN V POLITIKE

• 16:30 CIRKEV Z VNÚTRA

• 18:00 ZO ŽIVOTA KAPIEL A ICH LÍDROV

• 19:30 PRAVDA O LIEČITEĽSTVE, HOMEOPATII…

DISKUTUJÚCI

Branislav Koppal ⋅ Slavomír Sabol ⋅ Marek Hraňo ⋅ Peter Mozoľa ⋅ Branislav Škripek ⋅ Eduard Heger ⋅ Julo Slovák ⋅ Braňo Letko ⋅ Miťo Bodnár ⋅ Marián Lipovský ⋅ Lukáš Bužo ⋅ Oľga Staňová

ATRAKCIE PRE DETI

|13:00 – 21:00|

SKÁKACÍ HRAD
lukostreľba
tvorivý stan

DUCHOVNÉ SLUŽBY

SPOVEDNÁ SLUŽBA
MODLITBY PRÍHOVORU

PREDAJNÉ a informačné STÁNKY

OBČERSTVENIE
SLADKOSTI
KRESŤ. LITERATÚRA
SUVENÍRY
DARČEKY

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

Účinkujúci

Hlavný program

ESPÉ

Kapela, ktorej členovia túžia vidieť, ako bude Božie kráľovstvo rozširované tu, na Zemi, zjednotené v bázni pred naším Bohom. Jej piesne vychádzajú z túžby vyvýšiť Otca nad všetko ostatné v našich životoch. Snažia sa o to nielen piesňami, ale v prvom rade svojím životom a tiež službou spoločenstva SP a projektom Godzone.

LCH LIVE (LAMAČSKÉ CHVÁLY)

Chválová kapela, ktorej túžbou je prinášať vôňu uctievania a chvály, ktorá sa páči Otcovi, na akékoľvek miesto. Skupina mladých mužov, ktorí veria, že prorocký rozmer uctievania sa musí prejaviť rozširovaním Božieho kráľovstva všade, vrátane rodín.

TIMOTHY

Je slovenská worshipová kapela, ktorá je súčasťou služby Mládeže pre Krista na Slovensku a domácou kapelou najväčšieho worship open air festivalu CampFest.

Chceme uctievať nášho Pána a aj naďalej vyzývať každého urobiť životné rozhodnutie – vyznať svoje hriechy, prijať Ježiša Krista za svojho Pána a Spasiteľa a stať sa Jeho učeníkom. Veríme, že také rozhodnutie môže totálne zmeniť nielen teba, ale aj životy ľudí okolo nás. Snívame takýto sen o prebudení (nielen) v našom národe. Veríme, že Pán Boh vidí práve v tebe a mne svoj nástroj pri šírení Božieho Kráľovstva (a jeho vplyvu) v našom národe.

BCC WORSHIP

Veríme Bohu ktorý je tvorcom celého vesmíru. Veríme, že On tvorí to najlepšie a práve preto mu chceme dať naspäť to najlepšie, čo máme, skrze hudbu, ktorú robíme. Chceme, aby naše piesne boli autentickým vyjadrením života s Ježišom Kristom v každý jeden deň. Po piatich albumoch – Veď ma Ty sám, Pred Tvoju tvár, O Tebe snívam, Jediné miesto, Iný nám v júli 2015 vyšiel náš najnovší album s názvom Nádej.

MIŤO BODNÁR A PRIATELIA

Miťo Bodnár spolu s priateľmi prichádza pred Otca, ktorému vzdáva vďaky a chválu. Jeho úprimná a mocná modlitba hýbe vrchmi, deklaruje Jeho majestát a dobrotu. Vstúp a chváľ tak veľmi, ako sa len dá.

F6

F6 je rómsko – slovenská evanjelizačná kapela, ktorej víziou je zmierenie rómskeho a slovenského národa. Názov „F6“ vychádza z pasáže Božieho slova, kde sa píše o Božej výzbroji (List Efezanom 6,10-20)

JÁN BUC

ThDr. PhDr. Ján Buc, PhD. je katolícky kňaz od roku 1997. Pôsobil ako kaplán v Žakovciach a ako predstavený Domu charitas svätého Jána Bosca v Spišskej Kapitule. Bol tiež tajomníkom Sekcie pre mládež Konferencie biskupov Slovenska. Mládeži sa venuje aj v súčasnosti ako predseda Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. Tri roky viedol katolícku televíziu LUX.

Diskusný stan

 • Branislav Koppal

  (generálny vikár BB diecézy)

 • Slavomír Sabol

  (biskup východného dištriktu ECAV)

 • Marek Hraňo

  (r.k. kňaz, správca farnosti Terany)

 • Peter Mozoľa

  (kňaz ECAV)

 • Branislav Škripek

  (poslanec EP)

 • Eduard Heger

  (poslanec NRSR)

 • Julo Slovák

  (líder kapely ESPÉ)

 • Braňo Letko

  (líder kapely LCH LIVE)

 • Miťo Bodnár

  (worship líder)

 • Marián Lipovský

  (líder kapely Timothy)

 • Oľga Staňová

Spoločenstvá

Aby dotyk neba v nás nebol iba jednodňovou „Hontfest“ záležitosťou, ale aby sme vytrvali, ďalej nasledovali Boha, zakúšali jeho lásku a milosť po celý rok, spoločne sa zdieľali s ostatnými – povzbudzujeme Ťa k tomu, aby si si našiel(la) svoje spoločenstvo, kde nájdeš domov a prijatie. Spoločenstvo ti pomôže k ďalšiemu formovaniu, budovaniu zdravých medziľudských vzťahov, povzbudí ťa v ťažkých časoch a hlavne ti môže pomôcť udržať stály vzťah s Bohom.
Aby sme Ti s výberom spoločenstva pomohli, pripravili sme zoznam niekoľkých, ktoré odporúčame:

SPOLOČENSTVO SION – TERANY

Kresťanské, multigeneračné spoločenstvo, ktoré vzišlo z viacerých farností Hontu. Cieľom spoločenstva je prinášať nebo do každej oblasti nášho života, aby bolo naším konceptom, ktorý chceme dostať do našich životov a podľa neho žiť a napredovať. V spoločenstve chceme vytvoriť bezpečné prostredie pre každého jednotlivca, kde každý môže prísť taký, aký je. Súčasťou stretnutí spoločenstva je aj modlitba chvál. Na otvorených modlitbových stretnutiach sú dvere otvorené ľuďom zo všetkých denominácií.

Stretnutia: každý druhý týždeň v sobotu o 19:00 (cez leto 20:00)

Viac info: sion.family

Facebook: facebook.com/SpolocenstvoSion

Kontakt: sion@sion.family

Dominik Belica: 0904 343 305, dominik.belica@gmail.com

Peter Kováč: 0905 134 423, pepekovac@gmail.com

SPOLOČENSTVO KRUPINA

Mládežnícke spoločenstvo, ktoré vzniklo ako odozva na túžbu po spoločenstve v Krupine. Jednoduchom spoločenstve, v ktorom by rástla viera a súdržnosť, v ktorom by sa prejavoval náš potenciál, radosť v prítomnosti nášho Otca a Jeho prítomnosti v nás. V ktorom by sme spoločne nachádzali čas na modlitbu, spoločne zdieľali svoje životy a nachádzali otvorenú náruč priateľstva a Božej nezištnej lásky.

Facebook: facebook.com/groups/1512333505734295/

Kontakt: Kristína Kružicová0902 828 370

Ľubica Račeková: 0904 058 326

SPOLOČENSTVO SP – SLIAČ

Je spoločenstvom mladých ľudí, ktorí svojím srdcom túžia hľadať Božiu tvár, šíriť Jeho posolstvo a oslavovať Kráľa Kráľov.

Stretnutia: Pravidelné otvorené stretnutia sa konajú každú nedeľu o 16:00 v kine Hron v Sliači a raz mesačne otvorené modlitebné stretnutie „Zlomení“ v kine Hron v Sliači.   

Facebook: facebook.com/spolocenstvosp

Viac info: www.spolocenstvosp.sk

Kontakt: spolocenstvosp@spolocenstvosp.sk

SPOLOČENSTVO ONE – BANSKÁ BYSTRICA

Spoločenstvo ONE založili a vedú študenti z rôznych kútov Slovenska, študujúci v Banskej Bystrici. Vízia spoločenstva je prinášať jednotu.

Stretnutia: v utorok o 19:15 v Misijnom dome (raz za niekoľko týždňov).

Facebook: facebook.com/groups/721953971228372

SPOLOČENSTVO DOMADICE

Katolícke spoločenstvo pri farnosti Santovka. Túžime po prebudení v našej farnosti, po živej viere v Boha pre každého. Túžime vidieť ako On rastie a nás ubúda.

Stretnutia: každý piatok – malé stretká. Každý druhý piatok v mesiaci – otvorené stretko v kostole v Domadiciach (Adorácia pri vyloženej sviatosti oltárnej)

Kontakt:  Alena Kaszanyoczká 0910 538 068, jakubikova.alena@centrum.sk

SPOLOČENSTVO DUCHA SVÄTÉHO – LEVICE

Katolícke spoločenstvo pri farnosti Zoslania Ducha Svätého v Leviciach zoskupujúce ľudí rôzneho veku a stavu. Túžime rásť v slobode a identite Božích detí a chceme prinášať radosť, svedectvo živej viery a oheň Ducha Svätého druhým, do farnosti a do každej oblasti nášho života.

Stretnutia: pravidelné stretká 3x do mesiaca, vždy v nedeľu o 16:00h v pastoračnom centre.

Kontakt: martina.fauma.v@gmail.com

Martina Vraželová0915 956 185

SPOLOČENSTVO DEEP WELL – LEVICE

Katolícke spoločenstvo mladých ľudí z Levíc a okolia, túžiacich prehlbovať svoj vzťah s Bohom v láske a prinášať túto skúsenosť všetkým, ktorí sú smädní po životnom štýle so zmyslom, naplnením a cieľom v Ňom. Raz v mesiaci sa koná mládežnicka sv. omša v kostole zoslania Ducha Svätého na Rybníkoch III.

Stretnutia: každú sobotu o 19:45. Mladšia skupinka „Kinder Deep Well“ sa stretáva každy piatok o 19:45.

Kontakt: spolocenstvodeepwell@gmail.com

Radoslav Gellen: 0902 792 393    

SPOLOČENSTVO SHEKINAH – BANSKÁ BYSTRICA

Víziou spoločenstva Shekinah je spolupracovať na misijnej a pastoračnej činnosti redemptoristov a byť znamením Božieho kráľovstva a jeho prítomnosti vo svete, aby biedni a opustení mohli počuť Otcov hlas a zakúsiť lásku Ježiša Vykupiteľa rozliatu do našich sŕdc prostredníctvom Ducha Svätého.

Stretnutia: každú stredu o 19:00 na fare v Radvani. Každú poslednú stredu v mesiaci o 19:00 vo farskom kostole v Radvani

Facebook: facebook.com/spolocenstvoshekinah

SPOLOČENSTVO PIAR – PRIEVIDZA

Spoločenstvo Piar tvorí skupina mladých a dynamických ľudí, ktorí sa pravidelne stretávajú, pretože keď spoznali Boha, nastala v ich živote radikálna zmena. Možno ani Ty nie si až tak spokojný so svojim životom a je na čase s tým niečo urobiť. Hľadáš pravé priateľstvá? Nechceš byť vo voľnom čase sám? Už teraz sa na Teba tešíme

Facebook: facebook.com/groups/spolocenstvopiar

Viac info: http://www.piar.sk/

Kontakt: spolocenstvo@piar.sk

ZBOR VYŠKOVCE

Ekumenické stretnutia veriacich v Ježiša Krista pod vedením pastora Petra Kováčika.

Stretnutia: každú sobotu o 13:00.

Kontakt: Peter Kováčik: 0902 083 182

Orientačná mapa areálu

Ubytovanie

Program Hontfestu bude končiť cca 23:30, ak si z ďalej a nemáš sa ako dostať domov, ponúkame ubytovanie.
V prípade záujmu treba vyplniť registračný formulár

Pod pojmom ubytovanie si netreba predstavovať apartnán v ***** hoteli, jedná sa skôr o núdzové prespanie pod strechou (v lepšom prípade na posteli) 😉

Doprava

Ak máš problém s dopravou na Hontfest, alebo naopak – po skončení Hontfestu domov, ponúkame možnosť využiť naše „Hontfest taxi“, teda dopravu za dobrovoľný príspevok. V prípade záujmu je potrebné zaregistrovať sa cez tento formulár.

Kontakt

Festival organizuje SPOLOČENSTVO SION pod záštitou FARNOSTI TERANY v spolupráci so ZDRUŽENÍM JPK.

Spoločenstvo SION

0904 343 305 (Dominik Belica),
0905 134 423 (Peter Kováč)

Pomoc

Zorganizovanie festivalu sa nezaobíde bez financií a keďže chceme voľný vstup, potrebujeme vašu podporu aj v tejto oblasti. Ak sa rozhodnete prispieť na Hontfest finančne, prosíme poslať peniaze na účet:

SK41 8360 5207 0042 0616 9790.

V prípade ak nás chcete podporiť iným spôsobom, ozvite sa nám mailom, alebo telefonicky. Akákoľvek forma podpory je vítaná.

ĎAKUJEME!

ORGANIZUJE

PARTNERI